A válásról, jogi értelemben

PDF Nyomtatás E-mail
Válás

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog.


Mikor szűnik meg egy házasság?

 

 • A Bíróságnak a házasságot felbontó jogerős ítélete nyomán.


Kinek a kérelmére kezdeményezhető a házasság felbontása?

 • Valamely házastárs egyéni kérelmére ("tényállásos bontás")

vagy

 • A házastársak közösen benyújtott kérelmére. ("megegyezésen alapuló bontás")

A válást a házastársnak személyesen kell kezdeményeznie ügyvéd vagy más megbízott közbenjárásával. Az ügyvéd az érintett házastársat a per során képviseli.

Hogyan indul meg a bontóper?

 • A keresetlevél benyújtásával, mely a felperes számára illetékköteles. (Az alperesnek mindez illetékmentes.)


Ki készíti el a keresetlevelet?

 • Amennyiben a házastárs ügyvédet bízott meg képviseletével, ezt a feladatot ő látja el.


Mit kell mellékelten csatolni a keresetlevélhez?

 • A házassági anyakönyvi kivonatot
 • A gyermek anyakönyvi kivonatát


Mi az, amit a keresetlevélnek feltétlenül tartalmaznia kell?
Azt, hogy a házastársak a házasság felbontását

 • közös megegyezés alapján

vagy

 • a váláshoz vezető okok feltárásával kérik-e.


A bontóper első tárgyalásán nagyon tanácsos...

 • Mindkét félnek személyesen is részt vennie, hiszen ekkor hallgatják meg a házastársakat, illetve ekkor kísérlik meg a békítést.


A bontóper további tárgyalásain a felperes megjelenése...

 • Nem kötelező, ám legalább ügyvédje útján képviselnie kell magát! Ennek hiányában a bontópert megszűnteti a Bíróság.


Ha a Bíróság békítő kezdeményezése sikertelen volt...

 • A Bíróság a további tárgyalást elhalasztja. Az ezt követő 3 hónapon belül írásban kell kérvényezni a házasság felbontását, amennyiben ez elmarad, a bontópert megszűnteti a Bíróság.


Mikor kerülhet sor a következő tárgyalásra?

 • Az írásos kérvény benyújtását követő 30 nap eltelte után írhatnak ki új tárgyalási napot.


Milyen esetekben bontható fel a házasság már akár az első tárgyalási napon?

 • Ha a békítés nem hozott eredményt,

valamint:

 • Ha a házastárs elháríthatatlan akadály miatt nem tud a Bíróság előtt megjelenni ( pl: cselekvésképességet kizáró gondnokság alatt áll, ismeretlen helyen tartózkodik, stb.)
 • A házastársak közötti házasági életközösség már legalább 3 éve bizonyítottan nem áll fent, illetve a felek a közös gyermek(ek) elhelyezéséről, eltartásáról a gyermek(ek) érdekei szerint megegyeztek.
 • A házasságban nem született jelenleg kiskorú gyermek.

Ha a válás megegyezésen alapuló bontóper keretei között zajlik és a házastársak egyezségének jogerős végzése jóvá lett hagyva, a Bíróság ítéletet hoz a házasság felbontásáról.

Mi lesz a házasságban született, közös kiskorú gyermek(ek) sorsa?

 • A gyermek(ek) elhelyezéséről, eltartásáról is a Bíróság rendelkezik a házasság felbontásakor.


Mikor szűnik meg a házasság?

 • A házasság felbontását kimondó Bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napján.


Ki határoz a bontóper perköltségeit illetően?

 • A Bíróság a házassági bontóperben a perköltség ( ügyvédi munkadíj, egyéb költségek) viseléséről, - az általános szabályoktól eltérően, - a pernyertességtől, pervesztességtől függetlenül, a körülmények összegző mérlegelése alapján határoz.


Melyek a házasság megszűnésének joghatásai?

 • Új házasság köthető
 • A férje nevét viselő feleség szabadon dönthet arról, milyen nevet kíván a továbbiakban viselni. ( Kivéve, ha a névtől eltiltották)
 • Megszűnik a házastársi vagyonközösség
 • Megszűnik a házasságon alapuló apai vélelem
 • A házastársi eltartásra való igény megnyílik
 • Az öröklésen alapuló házastársi haszonélvezeti jog megszűnik.