TGYÁS - Terhességi-gyermekágyi segély

PDF Nyomtatás E-mail
Biztositasi viszonyhoz kotodo ellatasok

Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult:

Terhességi-gyermekágyi segélyre az az édesanya jogosult, aki: a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt, és

 • a biztosítás tartama alatt szül, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően 42 napon belül szül, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl, táppénz (vagy baleseti táppénz) folyósításának ideje alatt szül, illetve a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időbe beleszámít:

 • a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi- gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, valamint
 • a közép – vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok ideje.

Az előzetes 180 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

 

Terhességi-gyermekágyi segély időtartama és összege:

Az ellátás a szülési szabadság időtartamára, azaz 168 napon keresztül jár. A kismama dönti el, hogy mikor kezdi meg szülési szabadságát. Indítható a szülés napjától, de akár megkezdhető a szülés várható időpontját megelőző 28 nap bármelyikén is.

A terhességi gyermekágyi segély összege a napi átlagkereset 70%-a.

Ha az édesanya rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segély kezdőnapját megelőző év, január 1-től a TGYÁS kezdőnapját megelőző napig terjedő időszakban (irányadó időszak) legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás összegének alapjául szolgáló napi átlagkeresetet, a táppénzszabályok szerint állapítják meg.

Ha az édesanya nem rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultságát megelőző évben és a szülési szabadság kezdőnapját közvetlenül megelőzően sem legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (2008-ban: 138.000 Ft) harmincad részének figyelembevételével állapítják meg.

Azonban, ha az igénylő egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme az irányadó időszakban nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a tényleges jövedelmet veszik alapul.

A TGYÁS összegéből csak személyi jövedelemadó-előleget vonnak, nyugdíj-és egészségbiztosítási járulékot nem.

 

Hol és mikor kell igényelni a terhességi-gyermekágyi segélyt?

A TGYÁS megállapítása iránti igényt, a munkáltatóhoz kell bejelenteni, függetlenül attól, hogy az rendelkezik-e társadalombiztosítási kifizetőhellyel. (Ha a munkáltató nem rendelkezik kifizetőhellyel, akkor az igénylést továbbítani fogja a székhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz.) A munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő édesanyának a munkaügyi központhoz kell fordulnia, az egyéni vállalkozó igénylőnek pedig a székhelye, telephelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz. Amennyiben az igény elbírálására a Magyar Államkincstár az illetékes, akkor közvetlenül hozzájuk kell fordulnia az igénylőnek.

A terhességi-gyermekágyi segélyt visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.

 

Szükséges okmányok az igénybejelentéshez:

 • Az igénylő (édesanya) személyazonosító igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája
 • Az igénylő adóazonosító kártyája
 • A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
 • Az igénylő és a gyermek TAJ- kártyája
 • Ha a szülés napjánál korábban történik az igénybejelentés, akkor csatolni kell a „Terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást” és a Terhes gondozási könyvet, (vagy annak másolatát)
 • A szülést igazoló kórházi igazolást
 • Örökbefogadás esetén a gyámhatósági határozatot, és az örökbefogadási szándékról szóló igazolást
 • Munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő igénylő esetében csatolni kell az az álláskeresési támogatás megállapításáról, illetve szüneteltetéséről szóló határozatot.
 • Ha az igénylő a szülést megelőző 2 éven belül több foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, akkor csatolnia kell az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” és a „Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” című nyomtatványokat.
 • Ha a munkáltató nem rendelkezik társadalombiztosítási kifizetőhellyel, akkor csatolni kell a munkáltató által kitöltött „Foglalkoztatói igazolás a terhességi-gyermekágyi segély megállapításához” című nyomtatványt.
 • Egyéni vállalkozók terhességi-gyermekágyi segélyre vonatkozó igényüket, az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” című nyomtatványon nyújthatják be.

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyomtatványai letölthetők itt.

 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak elérhetőségei, ügyfélfogadási rendje letölthető itt.