A szocializáció alapja: a szavak, a fogalmak és a viselkedés megértése

PDF Nyomtatás E-mail
Beszédfejlődés szocializáció csecsemőkorban

Igaz, hogy az újszülött  még nem beszél és nem is érti teljesen, hogy mit akarunk neki mondani, de hihetetlenül gyorsan tanul. Kutatások egyértelműen igazolták, hogy a baba már az anyaméhben figyeli szülei hangját. Amint megszületik, elkezd ráhangolódni a szavak és mondatok hangzására, dallamára, és elkezdi értelmezni azok jelentését. Ugyanakkor nagy energiát fordít arra is, hogy a bonyolultabb dolgokat is megértse, mint a szeretet, a bizalom, az idő, valamint azokat az ok okozati összefüggéseket, amelyek átszövik életét.
Mikor kezd kifejlődni ez a képesség?
A baba már születése előtt elkezdi figyelni, hogy mit mondanak és tesznek mások. Újszülöttként nem érti a szavak igazi jelentését, de érzékeli azok érzelmi töltését. Ez történik, amikor érzelmeket kifejező szavakat használunk pl. a boldogság, szomorúság, szeretet, aggódás, kötődés, ingerültség kifejezésére. 4 hónapos kora körül a baba már felfigyel arra, ha a nevén szólítjuk, 8-12 hónaposan pedig megérti az egyszerűbb utasításokat is. (Pl.: „Nem" és  "Ne nyúlj hozzá!”) 24 hónaposan 2-3 szavas kifejezéseket használ, 3 éves korára pedig már néhány száz szóból álló szókinccsel rendelkezik. Ebben az életkorban szertartásosan követi és részt vesz a szokásos napi tevékenységekben, az állandó napirend érzelmi biztonságot ad neki.  Felismeri, hogy mikor, hol és mit fogunk csinálni, így például a porszívó elővétele után takarítani fogunk, a zacskóval a kezünkben pedig bevásárolni indulunk.
Fejlődési szakaszok újszülött kortól három éves korig
Újszülött kortól egy hónapos korig:
A baba az ébrenlét minden pillanatában információkat gyűjt az őt körülvevő világról. Természetesen még nem képes mindent megfelelően értelmezni, de napról-napra többet és többet raktároz el belőle. Sok szakember állítja, hogy a babák jóval több dolgot megértenek a körülöttük zajló eseményekből, mint amennyit szüleik feltételeznek. Kezdettől fogva beszéljünk a babához, éreztessük vele, hogy ő is egyenrangú tagja a családnak. Házimunka, etetés, vagy fürdetés alkalmával nyugodtan meséljük el neki, hogy mit csinálunk éppen, közben mutassunk rá azokra a tárgyakra, amelyekről szó van. A baba saját nyelvén előbb-utóbb válaszolni fog!
A babák érzelmileg gyorsan ráhangolódnak  a környezetükben lévő emberekre. Meg tudják állapítani az adott ember érzelmi állapotát a beszéd hangszínéből, a száj állásából, a légzés ritmusából, az érintésből és a szem-beszédből.
A hetek múlásával egyre fejlettebbé válik a kicsi memóriája,  figyelmét egyre hosszabb ideig leköti egy-egy dolog.
2-3 hónapos korban:
A baba agya, - akár egy szivacs- minden információt felszív a környezetéből. Kedvenc foglalatossága a körülötte zajló események megfigyelése. Lassan megérti, hogy ha szüksége van valamire, akkor édesanyja ott van és a segítségére siet. Megvigasztalja, megeteti vagy akár játszik vele. Nagy eseménynek számít az első mosoly megjelenése a baba arcán, amit később is élvezettel használ majd elégedettsége kifejezéseként.
4-7 hónapos korban:
Ennyi idősen a baba  már felfigyel arra, ha a nevét hallja és tudja, hogy a szavak ilyenkor hozzá szólnak. Egyre jobban ráhangolódik édesanyja hangjára. (Ha az vidámságot tükröz, ő is vidáman reagál, ám ha éles hangon szól hozzá, megijed, és könnyen sírva fakad.)
A babában ilyen korban már tudatosul, hogy ki idegen és ki nem. Ha ismeretlen veszi karjaiba, sokszor sírással jelzi nemtetszését. Hat hónaposan a legtöbb baba két szótagos hangsorokat hallat. Érzéseit hangos nevetéssel, máskor nyafogva közli környezetével.
8-12 hónapos korban:
Már ért olyan egyszerűbb utasításokat, mint például a „nem szabad”, és ezt a felnőtt gesztikulációjával is összekapcsolja. Kezdi feltérképezni a viselkedési határokat, ez felfogható afféle "szülő-tesztelés"-ként is.. Pl: azért dobálja le az ételt a földre, hogy lássa a felnőtt reakcióját, majd a viselkedésére adott választ elraktározza. Később ugyanezt újra megteszi, miközben ismét figyel, hogy azonos módon reagál-e az édesanya.
12-18 hónapos korban:
18 hónapos korában legalább 50 szót használ és ért a pici. A beszédfejlődés nagyon különböző ütemű a babáknál, az azonban minden kicsire igaz, hogy jóval korábban megérti a szavak jelentését, mint ahogy azt ki tudná mondani. Ennyi idősen már képes az egyszerűbb, ám akár két tevékenységből álló utasítások végrehajtására is.
19-23 hónapos korban:
Eljött az idő,  amikor a gyermek felismeri, hogy szándékai nem mindig egyeznek a felnőttekével, és saját elképzeléseinek igyekszik érvényt szerezni. Előfordulhat például, hogy kezeit nyomatékosan és makacsul a hóna alá dugja, amikor azt kérjük tőle, hogy fogja meg a kezünket.
Kezdi érteni az ok-okozati összefüggéseket. Felismeri például, hogy melyik gombbal tudja beindítani a számítógépet.
24-36 hónapos korban:
A kicsi beszédértése napról -napra fejlődik. A fejlődéskutatók szerint, a 2 éves babák legalább 150 szót megértenek és napi 10 újat tanulnak meg.
Ebben az életkorban egyre mélyebb értelmet kap a szeretetet és a bizalom fogalma. Tudja, hogy a család többi tagja gondoskodik róla, és hogy ők hozzá tartoznak. Ezek a dolgok az évek folyamán fokozatosan tudatosodnak benne. Azzal, hogy mindig szeretettel fordulunk felé ha szüksége van valamire, és biztonságot nyújtunk neki, hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekünk magabiztossá és optimistává váljon az életben.
Ebben az életkorban kezdi megtanulni azt is, hogyan kezelje az embereket. Ha azt szeretnénk, hogy  gyermekünk kedves és segítőkész emberré cseperedjen, akkor mutassunk neki jó példát mi magunk is.
És ami ezután várható...
A kicsi szókincse folyamatosan bővül, 6 éves korára elérheti a 13000 szót. Értelme tovább fejlődik. Összetett gondolatokat és helyzeteket is megért majd, fogalmi gondolkodása kezd kialakulni.
A szülő szerepe a kommunikációs-szociális fejlődésben:
A baba kommunikácós fejlődését nagyban segíti, ha egészen pici korától kezdve beszélünk hozzá és képeskönyvből rövid meséket, verseket, mondókákat olvasunk fel neki. Kutatások igazolják, hogy azoknak a gyermekeknek, akiknek már 6 hónapos koruktól felolvasnak, sokkal fejlettebb lesz a beszédkészségük.
Játsszunk minél többet gyermekünkkel, így hamarabb megérti a világ eseményeit, összefüggéseit. Mindig korának és fejlettségi szintjének megfelelő fejlesztő játékokat adjunk neki, és szeretettel és törődéssel forduljunk felé a tevékenységek során.
Figyelmeztető jel lehet, ha...
- a gyermek 2 éves koráig  nem érti meg az egyszerűbb utasításokat sem.
- 3 évesen egyértelmű zavarodottságot mutat, ha egyszerűbb dologra utasítjuk. (Például nem tudja kinyitni a dobozt, hiába mutatjuk meg neki számtalanszor)
A fenti esetekben konzultáljunk szakemberrel!