Az iskolaérettség

PDF Nyomtatás E-mail
Az óvodáskor jellemzői

Mikor gyermekünk, kis neveltünk betölti az 5. életévét, egyre inkább elkezd minket foglalkoztatni a közelgő iskola-, valamint az ezzel összefüggő iskolaérettség kérdése. Vajon milyen egy iskolai életre kellően felkészített, érett gyermek?

AZ ISKOLAALKALMASSÁG FELTÉTELEI:

 

- Testi fejlettség tekintetében fontos, hogy az iskolába készülő gyermek teste arányosan fejlett, teherbíró legyen. Ebben a korban mozgása már egyre inkább összerendezett, koordinált, csakúgy, mint kezének finommozgásai. (Ez utóbbi szolgál a kézügyesség, valamint a megfelelő szintű íráskészség alapjául.) Testalkata az első nagy alakváltozás következtében arányossá vált. Az iskolába készülő gyermek már befolyásolni, szándékosan irányítani képes mozgását, viselkedését, valamint testi szükségleteit.

 

- Pszichés vonatkozásban az iskolába készülő gyermekre az alábbiak jellemzőek: érdeklődést, nyitottságot mutat környezete felé. Érzékelése, észlelése egyre jobban fejlődik. Az önkéntelen figyelem és emlékezés mellett megjelenik aszándékos emlékezés és figyelem is. Gondolkodásában már képes elszakadni a cselekvéstől és szemléletességtől, elemi fogalmi gondolkodása is kezd kialakulni. Egy egészségesen fejlett, iskolába készülő gyermek képes folyamatosan, érthetően kommunikálni, megfelelő hangsúllyal és tempóban. Türelmesen végighallgatja, ha más beszél. Fontos, hogy az iskolába készülő gyermeknek elemi ismeretei legyenek magáról és környezetéről. Képes legyen pontosan elmondani nevét, lakcímét, szülei nevét és foglalkozását. Ismerje fel a napszakokat, az évszakokat, vegye észre az időjárás és az öltözködés közti összefüggéseket. Szűkebb környezetét kellőképpen ismerje, ahogy az ott élő állatokat, növényeket is. Legyen tisztában a gyalogos közlekedés alapvető szabályaival, valamint azokat gyakorlatban is tudja alkalmazni. Az iskolába készülő gyermek elemi mennyiségi ismeretekkel rendelkezik.

 

- Szociális érettség tekintetében az óvodásnak el kell jutnia arra a szintre, hogy képes legyen a felnőttekkel és kortársaival aktívan, eredményesen együttműködni. Ehhez elengedhetetlenül fontos a szabályokhoz való alkalmazkodni tudás. Az iskolaérett gyermek kellő önfegyelemmel, feladattudattal és felelősségérzettel rendelkezik, melyek szintén nagyon lényegesek a későbbi eredményes iskolai  élet szempontjából.


AZ ISKOLAVÁLASZTÁS LEGFŐBB SZEMPONTJAI:

Kisiskolás korban az egyik legfőbb mintát, viselkedési modellt a tanító néni jelenti, ezért igen fontos szempont az iskolaválasztás tekintetében az ő személye is. Gyermekünket ismerve meg kell találnunk azt a pedagógust, akinek kezei között a leginkább el tudnánk képzelni gyermekünket. Fontos szempont mindemellett természetesen maga az iskola munkája, eredményei, oktatási programja is, ami szintén meg kell, hogy feleljen gyermekünk igényeinek. Ne sajnáljuk az időt elmenni minél több oktatási intézmény nyílt napjára, gyűjtsünk minél több tapasztalatot, információt az iskolákról!

 

 

Ha Ön is szeretné gyermekét, óvodását, kis neveltjét minél eredményesebben, játékosan felkészíteni az iskolai életre ajánljuk figyelmébe az alábbiakat, melyek a www.gyermekabc.hu pedagógiai webáruház oldalán megrendelhetők:

- Presserné Vér Katalin: Játékos suliváró c. könyve

- LÜK fejlesztő játékcsalád csomagjai