Anyasági támogatás

PDF Nyomtatás E-mail
Alanyi jogon járó ellátások

Anyasági támogatásra jogosult:

Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson részt vett.

Az anyasági támogatás akkor is megilleti az édesanyát, ha gyermeke halva született. Abban az esetben, ha a szülők a gyermek születése előtt nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbe adásához, vagy a gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján kerül ki a családból, nem jár anyasági támogatás, illetve az, az örökbefogadót illeti meg. Az édesanyán kívül ily módon anyasági támogatásra jogosult:

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  • az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték,
  • a gyám, ha a gyermek a születését követően 6 hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül

 

Az anyasági támogatás összege:

Az anyasági támogatás egyszeri juttatás. Összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, mely 2012-ben: 64 125 Ft. Ikergyermekek esetén 300%-ával, azaz 85 500.- Ft gyermekenként.

 

Hol, mikor és hogyan kell igényelni az anyasági támogatást?

Az ellátás igénylését a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, illetve Családtámogatási Ügyfélszolgálatához kell postai úton vagy személyesen, esetleg ügyfélkapun keresztül (ügyfélkapus regisztráció birtokában) benyújtani.
Néhány munkáltató esetében működik családtámogatási kifizetőhely, melyek a következők:
  • a Honvédelmi Minisztérium,
  • az Információs Hivatal,
  • a Alkotmányvédelmi Hivatal,
  • a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
  • az Országgyűlés Hivatala.
Amennyiben a jogosult e szerveknél áll foglalkoztatásban, akkor igénybejelentését hozzájuk kell benyújtani.
Fontos tudni, hogy a jogosultság a szülést követő 180 nap eltelte után elvész!

A Magyar Államkincstár Családtámogatási Ügyfélszolgálatainak elérhetőségei, ügyfélfogadási rendje elérhető itt.

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt, a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című nyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványon kitöltési útmutató található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, okmányok megnevezését. Az ellátás igényléséhez - a magyarázatban kiemeltek kivételével - elegendő az okmányok másolatát benyújtani.

A „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című nyomtatvány elérhető itt.