A beszéd fejlődése kisgyermekkorban

PDF Nyomtatás E-mail
A kisgyermekkor jellemzői

A kisgyermekkori gondolkodás fejlődése 2 irányvonalat követ:

1) A tárgyakkal való cselekvés útján

2) A beszéd útján.

 

Ahhoz, hogy a beszédfejlődés meginduljon, szükségesek bizonyos előfeltételek, melyek a következők:

- Aktívan beszélő környezet

- Ép látás-, hallás-, és mozgató központ

- Beszédértés

- Emlékezet

- A hangképző szervek épsége

- A gyermek utánzási vágya

 

Ezek megléte nyomán aktív fejlődésnek indul a kisgyermekkori beszéd. Ennek kezdete kb. 1,5 - 2 éves kor tájára tehető. A szavaknak eleinte nincs konkrét jelentésük, csupán hangalakjukat tekintve érdekesek a kicsi számára. (pl: "mama") Egy idő után aztán észreveszi, hogy a szóhoz egy bizonyos személy köthető, hiszen miközben elhangzik a "mama", látja is anyukáját. Ezen keresztül megérti a szó jelentését, és maga is mondogatni kezdi, értelemszerűen használja. Ilyen módon indul meg a beszéd kialakulása, egyre aktívabb fejlődése.

Egy-egy szó eleinte sokkal tágabb tartalommal bír a kisgyermek számára, mint amit valójában jelent ( ez a generalizáció). Pl: Minden néni "mama", minden állat "cica", minden gömbölyű tárgy "labda". A szókincs és a gyakorlati tapasztalatok folyamatos bővülésével aztán ez egyre jobban leszűkül, differenciálódik: pl: csak az anyukája "mama", csak a macska "cica"...stb.

Kisgyermekkorban a csemeték sokkal több szót értenek, mint amennyit valóban használnak.

Eleinte az egyszavas mondatok a jellemzőek, amikor is egyetlen szóval egész gondolatsort fejez ki. (Kb. a 2. életév első felében) Ezt valamivel később felváltja a több szavas, ragozás nélküli mondat. Ennek folytatásaként megtapasztalható a szavak nyelvtani viszonyba állítása, azaz elkezd próbálkozni a ragozással, több-kevesebb sikerrel. Pl: enyéd = enyém a "tiéd" mintájára. Ezeket a kedves, sokszor mókás próbálkozásokat érdemes rögzíteni a babanaplóba, amiket később szívmelengető lesz felidézni.

A 3. életévben aztán ugrásszerűen megindul az aktív beszédfejlődés: egyre többet és egyre érthetőbben beszél.

A megkésett beszédfejlődés oka lehet pl. az ingerszegény környezet, a beszédminta hiánya. Fontos, hogy minél több verbális inger érje a kisgyermeket, minél többet beszéljünk hozzá, tetteinket mindig szavakkal is erősítsük meg. (pl: Vegyük fel a nadrágot, ... egyik lába, másik lába, ... stb.) Minél többet mondókázzunk, énekeljünk neki, de a közös képeskönyv nézegetés is sokat segíthet a beszédfejlődésben.

A kisgyermek kezdetben a szavakra cselekvéssel reagál. Pl: "Hol a cipőd? " - erre elszalad és idehozza nekünk.

Később a cselekvésekre már szavakkal reagál. Pl: Felhúzzuk a zokniját, mire megszólal: "lába".

Ezt követően a szavakra szavakkal is képes reagálni. Ez már egy fejlettebb, valóban verbális alapokon nyugvó kommunikációt takar, mely a 3. életévre jellemző.